Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die je op dit moment bekijkt. Door de pagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Vrijwaring
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kunnen Online Reclame en Engelse Taxi (hierna tezamen aangeduid als: “Engelse Taxi”) niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Engelse Taxi aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Merken
Alle woord- en beeldmerken en op deze site gebruikte slogans zijn eigendom van Engelse Taxi, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Engelse Taxi is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Links
Op deze site tref je een aantal links aan naar andere websites. Engelse Taxi is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.